Напишем:


✔ Реферат от 200 руб., от 4 часов
✔ Контрольную от 200 руб., от 4 часов
✔ Курсовую от 500 руб., от 1 дня
✔ Решим задачу от 20 руб., от 4 часов
✔ Дипломную работу от 3000 руб., от 3-х дней
✔ Другие виды работ по договоренности.

Узнать стоимость!

Не интересно!

 

Философия науки

доступно

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Цілі, завдання, особливості аудиторської перевірки касових операцій

Любые студенческие работы по приятным ценам. Постоянным клиентам - скидки! Оставьте заявку и мы ответим Вам по стоимости работ в течении 30 минут!

Грошові кошти є найбільш рухливими і легко реалізованими активами підприємства. Грошові операції носять масовий характер, зачіпають практично всі сфери господарської діяльності підприємства і є найбільш уразливими з точки зору порушення.
Найбільшу рухливість мають готівкові гроші. Їхній рух здійснюється за допомогою касових операцій.

У процесі аудиту готівкових коштів, необхідно ретельно перевірити дотримання в організації порядку ведення касових операцій, затвердженого рішенням Ради директорів ЦБ РФ від 22.09. 93 р. Відповідно до цього документа, кожної організації для розрахунків готівковими коштами необхідно мати касу, т.е. спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для прийому, видачі та зберігання готівки.

Відповідно до правил ведення касових операцій затверджується графік планових інвентаризацій готівкових карбованцевих і валютних залишків, цінних паперів, бланків суворої звітності. Необхідне проведення раптових ревізій каси, результати яких фіксується в акті. Інвентаризація проводиться з повним полістним перерахунком усіх грошей і перевіркою інших готівкових цінностей.

У різноманітті касових операцій можна виділити основні з них, серед яких видача коштів: На оплату праці, адміністративно-господарські потреби, підзвітним особам та інші.
Операції по руху грошових коштів, перевіряються суцільним порядком.
Методи перевірки касових операцій чітко розроблені і мають давню історію. Аудитор повинен перевірити дотримання касової дисципліни на підприємстві, звернути особливу увагу на забезпечення схоронності грошей і цінностей. Етап перевірки дуже трудомісткий, але він одноманітний, а методи перевірки досить прості.

Завдання аудитора полягає в тому, щоб:

правильно провести опитування співробітників бухгалтерії перевіряється, з метою визначення переліку перевіряються процедур;
зібрати для роботи необхідні кошти-регістри обліку, первинні документи, зразки підписів, Листи і підтвердження банків;
залучити до роботи асистентів і розподілити процедури перевірки між ними
При проведенні аудиту касових операцій аудитор перевіряє дані залишків по касовій книзі з даними зведених регістрів, і залишками по синтетичним рахунках Головної книги.

При роботі на контрольно-касових машинах перевіряється наявність контрольних стрічок, а також правильність оформлення та ведення книги касира-операціоніста, в якій повинні бути вказані дані лічильника на початок і кінець дня і суми виручки, зданої за день. Перевіряються показання лічильників недіючих контрольно-касових машин, що перебувають в запасі, ремонті. Вони повинні актувати і завірятися підписами механіка та адміністрації. Встановити факт внесення в паспорт ККМ відомостей про введення їх в експлуатацію та ремонтах.

Визначити, що гасіння грошових лічильників проводилося в присутності податкової інспекції.

Встановлюється правильність складання бухгалтерських проводок. Особливу увагу приділяється операціям, при яких з бухгалтерського обліку, минаючи рахунки розрахунків, списуються на витрати виробництва або витрати обігу.
Обов'язковому контролю підлягають відповідності записів у касовій книзі записам у журнале0ордере № 1 і відомості № 1 по рахунку 50 "Каса" і даними Головної книзі за період, що перевірявся.

Перевіряється на відповідність заповнення первинних документів за реквізитами, сумам, дат, прізвищ, даним виписок з банку, сум оформлених у підзвіт. Перевіряються акти інвентаризацій по можливості їх формального заповнення, невідповідності датою проведення ревізії каси, ким проводилася інвентаризацій, які були наслідки при порушенні касової дисципліни, покарання винних.

 

Яндекс.Метрика